ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – БЕЛОГРАДЧИК ПРОДЪЛЖАВА ДА ДОСТАВЯ ХРАНА ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ГРАФИКА И МЕНЮТО СИ

Домашен социален патронаж – Белоградчик продължава да доставя храна до всички потребители на комплексни услуги без промяна на графика и менюто си. В условията на извънредно положение и задължителна социална изолация патронажната грижа в Белоградчик се осъществява чрез разнасяне на приготвената храна и на хранителни продукти по домовете на потребителите, като допълнително  се обслужват и самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място, хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент, възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен транспорт. По заявка служителите на патронажа доставят лекарства и други необходими стоки.

С цел превенция и сериозността на епидемиологичната обстановка по-голямата част от хората в община Белоградчик са поставили кутии от вътрешната страна на входните врати, където патронажниците поставят опакованата храна.

Основни хранителни продукти и лекарства на хора в нужда се доставят от сформираната доброволческа група. Нуждаещите се от подкрепа могат да подадат своята заявка за извършване на доставка на храни от първа необходимост и лекарства на телефони: 0877881296 или 0897612614 – Елена Александрова – гл. експерт Социални дейности, като следва да представят: три имена, адрес, телефон за връзка и необходимите продукти.

Пресслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/