ДОБРОВОЛЧЕСКА ГРУПА СЕ СЪЗДАВА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Създава се доброволческа група, която ще действа в координация с община Белоградчик. Необходими са доброволци, които да помагат в доставянето на храни, лекарства и други стоки от първа необходимост на граждани в нужда. Ще се следи за спазване на режима на домашна карантина. Община Белоградчик ще осигури лични предпазни средства за доброволците. За момента все още няма нужда от конкретни действия, но превантивното създаване на такава група ще подпомогне адекватната реакция  в случай на необходимост.

Всеки, който желае да помогне в този труден момент, може да заяви това на мобилен телефон 0879 466 143 или да пишат на лично съобщение във фейсбук профила на   Ангел Боянов.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/