МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА В БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с въведеното извънредно положение и динамичната епидемиологична обстановка в България община Белоградчик е създаде организация за дезинфекция на централните улици и тротоари, площади, пред входа на болницата, както и входа на административната сграда на общината.

Поставени са предпазни стъкла на гишетата в Центъра за услуги и информация. Работи и пропускателен филтър на входа с цел ограничаване достъпа на външни лица до коридорите и кабинетите. Осигурени са дезинфектанти. Със заповед на кмета на общината са забранени седмичния петъчен пазар и откритите пазари и тържища, преустановена е дейността на всички обществени и културни институции, работата и посещенията на Белоградчишката крепост, пещера „Магурата” и експозициите на Историческия музей, позването на детските и спортните площадки.

Поради липсата на предпазни маски в аптеките, общината бе направила договорка с местна шивашка фирма да изработи такива. Безвъзмездно предоставените маски са раздадени на работещите в „Домашен социален патронаж”, които ежедневно отговорно вършат задълженията си като осигуряват на нуждаещите се топла храна, доставят хляб и хранителни продукти.

В обектите на аптеките и хранителните магазини е въведено строго спазване на отстоянието между чакащите, както и влизането по един човек или най-много по двама в зависимост от големината на помещението.

Във връзка със Заповед № Р-48/17.03.2020г. на министър-председателя на Република България, чрез РЗИ – Видин е подадена заявка за предпазни средства за индикативен период от 20 дни. Заявката включва необходими предпазни средства и за общинската болница и социалните заведения /социален патронаж, центрове за настаняване и др./.

За да се осигурят повече възможности за подкрепа на възрастните хора община Белоградчик е кандидатствала пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Министерство на труда и социалната политика по схемата за патронажна грижа за финансови средства, които да бъдат използвани за целта.

Актуална информация за обстановката, заповедите и разпорежданията на отделните министерства се публикуват своевременно на официалните интернет и facebook страници на общината. Местното общинко радио се стреми към максимална информираност на населението.

Преслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/