НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК

В „Турлашка седенкя” в Младежкия дом на Белоградчик участваха фолклорната група за изворен фолклор „Родни звуци“ при Народно читалище „Развитие- 1896г.“ – с. Салаш и децата от вокална група „Звънчета“ към Детския комплекс. „Родни звуци“ е единствената в селата от Белоградчишка община, запазила своето съществуване през годините и все още активно участваща с концерти на местно, регионално и национално ниво. Присъстваха също Татяна Тодорова – директор на Детския комплекс, Валери Цветков – председател на Народно читалище „Развитие- 1893г.“, Любомир Веселинов – председател на Турлашко дружество „Ждребче“, и Елена Александрова – ръководител на вокална група „Звънчета“.

Повечето от децата и младежите проявяват огромен интерес и желание да научат автентични местни песни – песните, които са пеели техните прабаби по жетва, песните, изпълнявани от техните баби по седенки и венчавки…

В разговор с ръководителя на „звънчетата” стана дума за това, че е необходима огромна нужда от приемственост за съхраняване на изворния фолклор. Една от основните цели на българската нация е запазване традициите, народните празници и обичаи, обредни ритуали и дух. А турлашкият фолклор е безценно богатство и децата от нашия край задължително трябва до се докоснат до него, за да го запазят.

Сладкодумните баби от Салаш разказаха за живота и бита на турлака. Предяха заедно с децата с бабината хурка и превъртаха преждата, плетяха вълнени чорапи, внимателно се разглеждаха и опинците, които ползват хората от село.

Истинска наслада получиха всички присъстващи от изпятите изворни песни – „Рада платно тъче“, Седенкье се кладоше“, „Узни ме Недо“, Чула съм либе, дочула“, „Рада иде от белило“, „Наклала Ненка седенка“ и „Чула мома жетва“. Децата представиха песните „Чичовите конье“ и „Море, чича рече“. Седянката завърши с общо хоро на млади и стари, на баби с деца и внуци.

Пресслужба община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/