ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА НА ВОЕННА СЛУЖБА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за: 60 (шестдесет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част – гр.София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.: 0884 96 12 92

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ.: 094 600 754, 0886 000 914

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/