НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ, ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

 

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0009
`