40 ГОДИНИ  ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „МАДОНА” – БЕЛОГРАДЧИК

IMG_20191030_182306Пенсионерски клуб „Мадона”, гр. Белоградчик, отбеляза тържествено своя 40-годишен юбилей в Младежки дом.

Гости на тържеството бяха Антон Трифонов – Временно изпълняващ длъжността кмет на община Белоградчик; Мирослава Чавдарова – Председател на Общински съвет; Илияна Веселинова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане”; Емилия Григорова – Директор на ДДЛРГ „Надежда”, Галина Иванова – Директор на ДПЛД с. Салаш, Румяна Джунинска  – Секретар на Народно Читалище „Развитие – 1893” , Александър Александров – Кмет на община Ружинци, Валентина Николова –  Председател на Обединения съюз на пенсионерите – 2004 София, Надежда Касабова –  член на Централния съвет на пенсионерите, председатели и членове на пенсионерските клубове от Видин, Димово, Чупрене, Раковица и Зайчар /Р Сърбия/ и много граждани. Всички те се обърнаха към председателя и членовете на Клуба с поздравителни адреси,  много благопожелания и подаръци. По решение на Централния съвет, госпожа Валентина Николова –  Председател на ОСП – 2004 София, връчи на клуба Медал за Почетен член на Съюза на пенсионерите. Поздравителни адреси бяха получени и от Районен съд – Белоградчик, Детски комплекс – Белоградчик и Клуб на пенсионера с. Салаш.

Антон Трифонов поднесе своите поздрави и тези на цялата общинска администрация към членовете на клуба, с много пожелания за ползотворна дейност, здраве и благополучие. Той изказа благодарност за творческия устрем и желание за участия в национални и международни културни фестивали, с което прославят Белоградчик, влагайки сърце и душа. Освен подаръците, които той поднесе от името на общинското ръководство, бяха връчени и три парични награди за широката творческа дейност на председателя Симеон Илиев, Пена Христова – деятел и член на клуба, и вокалната група „Пей сърце”.

Клубът е учреден през далечната 1979г. от 26 мъже-ентусиасти, които се събират предимно да играят карти, шах и табла. Постепенно мястото им за срещи се превръща във втори дом на хората от третата възраст – свободна територия за отдих, култура, празненства, социални контакти и други дейности и занимания по интереси.

През годините хронологията на председателите е запечатала имената на видните Крум Дроцанов (1979-1987); Димитър Асенов (1987-1989); Никола Джунински (1990-1992); Илия Табаков (1993-1996; 1997-1998); Георги Николов (1996-1997); Тодорка Живкова (1999-2008); Теменуга Велкова (2008-2011) и последният Председател, поел поста през 2011г. до днес – Симеон Илиев. В продължение на цели 35 години  – от 1979 до 2014, неизменен уредник на Клуба е Ангел Младенов Петров. Всеки от тях има огромен принос в развитието и дейността му, привнасяйки свой почерк и иновации.

През 1997г. членовете на Клуба създават вокалната група „Чаровни години”, с ръководител Веселина Добринова. През 2012г. е сформирана певческата група „Пей сърце”, а през 2015г. и мъжкият камерен хор от членове на Клуба е учреден към НЧ „Развитие – 1893” гр. Белоградчик. Трите състава имат повече 150 участия на сцена в града, региона, страната и чужбина, удостоени с  над 80 грамоти, дипломи, медали, парични и предметни награди.

През 2004г. Клуб „Мадона” става член на „Обединен съюз на пенсионерите 2004” в България, Редовен член на европейската пенсионерска организация /ЕСО/ 2006, а неговият член Теменуга Велкова е избрана и за член на пленума на Централния съвет на ОСП – 2004г. През 2011г. тя е сменена от Симеон Илиев в това начинание. Подписите  на тези двама представители на Клуба стои на редица документи на Обединения съюз до Министерски съвет, Президента, Омбудсмана, Парламента, ЕСО и ЕС за отстояване правата на възрастните хора в България.

Разгърнатата широка дейност и инициативност на ръководството и членовете на Клуба, които към днешна дата са повече от 150, спомагат за установяването на трайни приятелски връзки и професионални съвместни ангажименти с клубовете от областите Видин, Враца, Монтана, както и други от цялата страна, в последствие добри контакти се установяват и с пенсионерските клубове от градовете Зайчар, Княжевац и Болевац в Сърбия. В тази връзка, Председателят Симеон Илиев изказа своята благодарност за подкрепата и отзивчивостта на общинското ръководство и Общински съвет през всичките години от 1999 насам, когато пенсионерския клуб минава на бюджетна издръжка на общината.

Пенсионерски клуб „Мадона” участва активно и в дарителски кампании и дейности. Има участие в три национални дарителски акции с храни, дрехи, пари, учебници и художествена литература. На регионално ниво членовете на клуба са помагали с необходимото на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Салаш, Дом за възрастни хора в с. Орешец, общ. Димово и с. Дреновец, община Ружинци, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в с. Дъбравка и Дом за деца, лишени от родителска грижа в Белоградчик.

 Пресслужба община Белоградчик

IMG_20191030_182318 IMG_20191031_102835 IMG_20191031_110805IMG_20191031_143958

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/