СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК

loga goreIMG_4522В обновения Младежки дом на Белоградчик се проведе еднодневен семинар на тема „Превенция и действия при бедствени ситуации” в рамките на проект „Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на програма Interreg VA Румъния – България 2014-2020.

В края на миналата година в Белоградчик беше доставена техника и оборудване за справяне с извънредни ситуации, с което общината вече разполага с комбиниран багер товарач, окомплектоване с прикачени съоръжения, а именно палетни вилици, булдозерна дъска и щипка за трупи; колесен трактор оборудван с челна товарачна уредба, гребло за сняг и инвентар за раздробяване на клони; машина за раздробяване на дървесни отпадъци със собствен двигател (дробилка); моторна шейна (снегомобил); самосвално ремарке; платформа вишка; пет броя моторни резачки и пет броя храсторези, вископроходим пожарен автомобил.

Общата стойност на техниката е около 600 хил.лева и е закупена със средства по същия съвместен проект с община Дробета Турно Северин от Румъния.

Основната цел е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, чрез изграждане на алармена система и закупуване на специфични превозни средства, машини и оборудване; Повишаване на осведомеността на целевите групи относно превенцията и управлението на извънредните ситуации, чрез разпространение на  информационни материали, провеждане на семинари и кампании за осведомяване.

Към момента в образователните институции и на двете общини бяха  проведени кампании за справяне с  аварийни ситуации и оказване на първа помощ при извънредни ситуации.

В рамките на проекта са проведении и три семинара в Дробета Турно Северин с институции от двете общини за създаването на съвместна група за бърза реакция и координация на територията  на двата региона.

Общата стойност на проекта е 1 174 231,91 евро, като предвиденият бюджет за дейностите изпълнявани от община Дробета Турно Северин е 808 107,97 евро, а за община Белоградчик 366 123,94 евро. Продължителността на проекта е 36 месеца.

Пресслужба община Белоградчик

IMG_4518 IMG_4519 IMG_4520 IMG_4521 IMG_4525

Logo1

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/