В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

IMG_4516Проектът „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик“ се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Антон Трифонов – временно изпълняващ длъжността кмет на община Белоградчик, говори за нелекото начало по изпълнение на първоначалните дейности, свързани със санирането на многофамилните жилищни кооперации и другите сгради. През първия етап на санирането е задължително сдружаването на собствениците и осветляването на много неясноти чрез въпроси и съмнения, понякога не дотам обосновани. Отбелязано бе, че за периода 2015-2016г. са обновени 6 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност, а за периода 2017-2018 са обновени още 7 такива сгради. През същия период са обновени и 9 административни сгради, общинска и държавна собственост – Художествена галерия, Гранична полиция, Районен съд, Районно управление, Районна служба „ПБЗН“, Сградата на общинска администрация – Белоградчик, Бизнесинкубатор, Младежки дом и Начално училище – „Васил Левски“.

Община Белоградчик първа във Видинска област започна ремонти на многофамилни жилищни сгради като до момента са санирани общо 700 апартамента, а с реализирането на новите два проекта ще бъдат санирани още 100 такива. При изпълнение на строителните работи ще бъдат изпълнени  мерки, свързани с подновяване и топлинно изолиране на покривите, топлоизолация на фасадите, смяна на дограмата, защита на корозирала армировка, възстановяване на бетонното покритие и осигуряване на достъп за хора с увреждания. След санирането им се очаква намаление на разходите за отопление и по-високо качество на жизнената среда.

Преслужба община Белоградчик

IMG_4501

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/