В БЕЛОГРАДЧИК ВРЪЧИХА ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

IMG_3837Съгласно сключено Споразумение между Община Белоградчик, Агенция за социално подпомагане и Национален осигурителен институт,  кметът на община Белоградчик Борис Николов връчи трудови договори на четири лица – лични асистенти, които ще полагат грижа за деца и възрастни с увреждания, имащи право на чужда помощ. Служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ – Белоградчик са изготвили оценка на потребностите на лицата и са определили броя на часовете, за които ежемесечно ще получават услугата от асистентите.

Удължени бяха и договорите на 17-те лица,  предоставящи услугата ,,личен асистент”,  „социален асистент” и ,,домашен помощник” в домашна среда. Срокът на подписаните допълнителни споразумения е до 31 декември 2019г.

Основното трудово възнаграждение на работниците се определя на база минималната часова работна заплата за годината умножена по реално отработените часове за съответния месец на лицето предоставящо услугата. Заетите лица ще полагат грижи в домашна среда, както придружаване на потребителите от целевите групи.

Пресслужба Община Белоградчик

IMG_3841IMG_3843 IMG_3847

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/