„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1357 С ПЛОЩ ОТ 305 КВ.М. И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЛИПА” №15

`