„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 8.00 КВ.М., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НАХОДЯЩ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I”№ 28-26

`