„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ ЗА ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ЛЮЛКИТЕ И АТРАКЦИОНИТЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЕЛОГРАДЧИШКИЯ ПАНАИР ЗА ПЕРИОДА 27-30.06.2019 Г.

`