НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 1-3
Обособена позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26
Обособена позиция № 3 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27
Обособена позиция № 4 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28
Обособена позиция № 5 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19
Обособена позиция № 6 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30
Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0002

 

Прикачени файлове

`