„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ОБЯВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО „ПРОЕКТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО КАПТАЖ НА ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР„ВРЕЛОТО – КРАЧИМИР”, ЗАСЯГАЩ ИМОТИ В МЕСТНОСТИТЕ ЗЛАТАРИЦА, ЛАДОВИЦА, РАБАВИЦА, НЕМИЯ И СТАКЕВСКИ ДЕЛ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРАЧИМИР

`