СРЕЩА-РАЗГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА „ДУНАВ МОСТ – 2“

IMG_2062Идеята за построяването на мост между градовете Видин и Калафат, възниква още в далечна 1909 година. А реално строително-монтажните работи започват през 2008 година.

Гост на Белоградчик бе Соня Мачорска, която представи авторски филм за поетапното строителство на модерното съоръжение – мост «Нова Европа». Аудиторията пред която бе представена филмовата продукция бяха ученици от прогимназиалния курс на обучение на СУ „Хр. Ботев“ в Белоградчик. Така те оползотвориха времето, предвидено за час на класа, за получаването на много интересна и занимателна информация.

По стечение на обстоятелствата авторът на филма е била пряк свидетел на всички дейности на испанската компания FCC Construcción S.A., построил пътното и железопътното съоръжение.

В края на срещата Соня Мачорска представи и своята книга, луксозно издание с много фотоси, посветена на построяването на втория мост на река Дунав.

Пресслужба община Белоградчик

IMG_2066 IMG_2069

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/