ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ДЕКЛАРИРАТ СВОИТЕ ДОХОДИ ДО 30 АПРИЛ 2019 Г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ВИДИН

Земеделците декларират своите доходи до 30 април 2019 г.

Земеделските стопани декларират доходите си от 2018 година до края на месец април.  Задължението да подават данъчна декларация за доходите се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите, освен доходите от производството и продажбата на земеделска продукция,  се обявяват и субсидиите, получени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Земеделците могат да проверят точния размер на изплатените им суми през 2018 година от ДФЗ, на адрес: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160. Електронната справка е достъпна с ЕГН или ЕИК. Земеделските стопани, които нямат интернет достъп, могат да подадат писмено искане в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ за предоставяне на нужната им информация. Справка за изплатените суми от ДФ „Земеделие“ може да се получи и в Салона за обслужване на офиса на НАП в гр. Видин, ул. Шести септември № 12

Ако фермерите вече са подали данъчна декларация, но по някаква причина са пропуснали да посочат част от получените от ДФ „Земеделие“ суми, могат да коригират подадената информация до 30 април 2019 година.

Подробна информация за това какви данъци и осигуровки се дължат от земеделските стопани е публикувана на сайта на Националната агенция за приходите, разяснения може да се получат също телефон 0700 18 700 или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес на физическите лица.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/