„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ОБЯВА ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ“

На вниманието на земеделските стопани !

Уведомяваме ви, че на 11.04.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в гр. Видин , ул. „Рибарска” №12, І етаж –зала на БАБХ ще се проведе семинар на тема „Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани“. Семинарът е организиран съвместно от НССЗ , офис – Видин (ТОО – Видин) и ТД на НАП – офис Видин.

На семинара ще се разглеждат данъчни декларации, осигуровки, различните срокове за подаване и други дейности, касаещи пряко земеделските стопани.

Темата е „Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани“, а лектор ще бъде Милена Борисова – експерт към ТД на НАП, офис Видин

В края на семинара, експертите от НССЗ ще разяснят възможностите за подпомагане на ЗС по мерки от ПРСР 2014 – 2020 и по-специално, очакваните условия за кандидатстване и срокове за прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

`