ЗОНАЛЕН ТУРНИР НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПО ВОЛЕЙБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 25.00 кв.м., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/

`