ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2019 Г. /приет с решение № 599, взето с протокол № 48 от 30.01.2019 г. на ОбС-Белоградчик/

`