„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2019 Г. /приет с решение № 599, взето с протокол № 48 от 30.01.2019 г. на ОбС-Белоградчик/

`