ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

От днес се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства  за 2019 година. При заплащане на цялото задължение – в срок до 30 април, се ползва 5% отстъпка.

Заплащането на такса за притежаване на куче за текущата година е до 1 април 2019 г.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. Патентният данък се внася на четири равни вноски – 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври. След изтичането на всеки от сроковете върху не внесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията за местни данъци и такси могат да се платят в брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за услуги и информация в сградата на Общинска администрация – Белоградчик без обедна почивка, по банков път, на всяка една от касите на Изипей /EasyPay/ в страната, през системата за интернет разплащания Epay, банковите клонове на ОББ, онлайн офисите на „Български пощи”, както и в кметствата на населените места от общината. Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията е налична на официалния сайт www.belogradchik.bg

В момента се подготвят за изпращане данъчните съобщения за 2019г., които ще бъдат получени от гражданите в края на м. февруари.

Пресслужба община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/