ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО „ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)” НА ОБЛАСТ ВИДИН

`