ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

ВРЪЧЕНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0598Двадесет и три продължително безработни лица започнаха работа в община Белоградчик. Те ще работят като озеленители на парковите пространства в продължение на една година.

Кметът на общината Борис Николов връчи трудовите договори на наетите работници, които  са назначени на длъжност „Работник озеленяване”. Това стана възможно съгласно одобрена заявка на общината за работни места и сключен договор за осигуряване на заетост  по Проект BG05М9ОР001-1.028-0001″Работа“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назначените на длъжност „Работник озеленяване“ ще работят 12 месеца на пълен работен ден, с възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната.

Основните дейности, които ще се изпълняват са свързани с поддържане на зелените и цветни тревни площи, а при необходимост, поради влошени метеорологични условия ще осъществяват и други обществено полезни дейности.

Наетите трайно безработни лица са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Съгласно проекта те са преминали обучение в продължение на 200 часа по специалност „Озеленяване и цветарство“. След квалификационния курс по част от професията „Работник в озеленяването” са получили сертификат.

Кметът Борис Николов призова новоназначените работници да изпълняват отговорно ежедневните си преки задължения по обектите, в които са разпределени и да спазват трудовата дисциплина. Той разясни необходимостта от стриктното спазване на изискванията и отговорностите, защото това са европейски програми по които се осъществява строг контрол и проверки.

Пресслужба Община Белоградчик

IMG_0592 IMG_0596

`