В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ - Виж повече   |  ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 г.

`