СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - Виж повече   |  

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Уведомяваме Ви, че на 02.11.2018 г. от 9 часа в гр. Видин, в залата на ОДБХ, на ул. Рибарска 12, 2 етаж  ще се проведе обучителен семинар, на тема:

  1. Рискови фактори в земеделската дейност и различни възможности за ограничаване и предотвратяване на видове риск в стопанството “ – лектор – проф. Димитър Николов от Институт по аграрна икономика – София;
  2. Подпомагане на земеделските стопани. – индикативен график за мерките от ПРСР за новата стопанска 2018-2019 – лектор – инж. Агр. Емил Балкански – НССЗ – Видин.

Приканваме всички заинтересовани лица да се включат в семинара.

ОДБХ – Видин

`