ЗОНАЛЕН ТУРНИР НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПО ВОЛЕЙБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“

IMG_0293От 11 до 14 октомври 2018 г., град Белоградчик бе домакин на международна научна конференция „Геопарковете и модерното общество“. Съорганизатори на форума бяха „Геопарк Белоградчишки скали“, община Белоградчик и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, Европейската асоциация за опазване на геоложкото наследство, Глобалната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО и Националната комисия за ЮНЕСКО – България.

Конференцията бе посветена на 20 годишнината от обявяването на инициативата UNESKO GEOPARK през 1998 година в гр. Белоградчик на проведената тогава среща на Европейската асоциация за опазване на геоложкото наследство ProGEO.

По време на форума 52 участници от 4 континента обмениха опит в областта на опазването на природното наследство и неговото експониране и популяризиране. Сред гостите бяха Александър Андрасану – директор на „Геопарк Румъния“ и консултант за Геопарк „Белоградчишки скали“  по линия на ЮНЕСКО, както и доц. Наталия Николаевна и Николай Михайлович от Московския университет, които са сред инициаторите на идеята за създаване на геопарка преди 20 години.

В уводното си слово към участниците, проф. Димитър Синьовски, зав. катедра „Геология и геоинформатика“ в Минно-геоложкия университет, сподели, че Белоградчик е емблематично място за България. Той подчерта, че не случайно през 1998 година тук е обявена инициативата на ЮНЕСКО за създаване на Глобална мрежа от геопаркове, която бързо набира скорост и 20 години по-късно обединява 120 геопарка по целия свят.

В своето слово Борис Николов – кмет на община Белоградчик, заяви, че в последните години община Белоградчик има натрупан достатъчно положителен опит в генерирането на идеи и управлението на проекти, а през двата кметски мандата са инвестирани десетки милиони левове в градска среда, туристическа инфраструктура, в социалните, образователните и културните институции на територията на общината. И продължи: „Искрено се надявам, че споделения опит, новите идеи и новите приятели, които ще спечели Белоградчик в резултат от тази високо представителна научна, ще вдъхнат живот и на проекта Геопарк „Белоградчишки скали“. Пожелавам скоро да се сбъдне тази наша мечта. Вярвам, че вие също ще станете част от нейната успешна реализация“.

Темите, дискутираните по време на сесиите на конференцията, посочиха на институциите уникалната възможност на България да популяризира своите природни забележителности чрез глобалната мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО. Ссподелиха бе опит и добри практики в създаването, развитието и управлението на новата категория – защитена територия „геопарк“.  Подчертано бе нарастващото значение на геоложкото наследство за икономиката на слаборазвитите региони чрез развиване на геотуризъм наред с другите алтернативни форми на устойчив туризъм – културен туризъм, селски туризъм и екотуризъм.      В дните на събитието, гостите имаха възможността да се запознаят с природните забележителности на Белоградчик чрез тематичните екскурзии – „Геоложки и културни феномени – ключови свидетели на историята на Земята и човека в региона“ и „Тектоника и предалпийска характеристика на Западния балкан“.

Пресслужба община  Белоградчик

IMG_0303IMG_0307 IMG_0309

`