ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

logo

44049430_1076475459201700_1014029924475863040_nНа 10, 11 и 12 октомври в Белоградчик беше доставена техника и оборудване за справяне с извънредни ситуации, с което община Белоградчик вече разполага с комбиниран багер товарач, окомплектоване с прикачени съоръжения, а именно палетни вилици, булдозерна дъска и щипка за трупи; колесен трактор оборудван с челна товарачна уредба, гребло за сняг и инвентар за раздробяване на клони; машина за раздробяване на дървесни отпадъци със собствен двигател (дробилка); моторна шейна (снегомобил); самосвално ремарке; платформа вишка; пет броя моторни резачки и пет броя храсторези. До няколко дни се очаква да бъде доставена и вископроходим пожарен автомобил.

Общата стойност на техниката е около 600 хил.лева и е закупена със средства по подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проект „Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион”, Код на проект 15.3.1.039, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Водещ бенефициент по проекта е община Дробета Турно Северин от Румъния, като община Белоградчик е партньор по проекта.

Основната цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, чрез изграждане на алармена система и закупуване на специфични превозни средства, машини и оборудване; Повишаване на осведомеността на целевите групи относно превенцията и управлението на извънредните ситуации, чрез разпространение на  информационни материали, провеждане на семинари и кампании за осведомяване.

Към момента в образователните институции и на двете общини бяха  проведени кампании за справяне с  аварийни ситуации и оказване на първа помощ при извънредни ситуации.

През пролета на тази година бяха проведении и  три  семинара в Дробета Турно Северин с институции от двете общини за създаването на съвместна група за бърза реакция и координация на територията  на двата региона. Такъм семинар предстои да бъде проведен и в Белоградчик.

Общата стойност на проекта е 1 174 231,91 евро, като предвиденият бюджет за дейностите изпълнявани от община Дробета Турно Северин е 808 107,97 евро, а за община Белоградчик 366 123,94 евро. Продължителността на проекта е 36 месеца.

Logo1

44034091_485381895291989_1070558248211316736_n 44036104_712037792522224_304670248240414720_n 44036115_2023932234564073_1250589331500826624_n 44054591_954359288097075_2865138155919507456_n 44126968_2161482644075430_1123887706074513408_n 44199794_2759791034034914_42998060061556736_n

 

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/