ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

В КРАЯ НА ОКТОМВРИ ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Белоградчик напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък.

Плащането може да стане в брой на касите на Центъра за услуги и информация в сградата на общината или с банков превод по следната сметка:
IBAN BG65IABG74968400270200, BIC code: IABGBGSF, Интърнешънъл асет банк АД , клон Видин, Кодове за вид плащане:

  • Данък върху превозни средства – 442300;
  • Данък върху недвижими имоти – 442100;
  • Такса за битови отпадъци – 442400;
  • Патентен данък – 441400,

както и в кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

За улеснение на гражданите, които живеят извън територията на общината, задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо, без да е необходимо пътуване до Белоградчик. Това става на всяка една от касите на ИЗИПЕЙ /Easypay/в България и по интернет чрез сайта ИПЕЙ /Epay/. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК – за фирмите.

Други възможности са плащане в офисите на ОББ или през системата за е-банкиране и онлайн офисите на „Български пощи“ ЕАД, като е необходимо само ЕГН и/или ЕИК.

Онлайн проверка с ПИК на задълженията за МТД към община Белоградчик може да направи всеки на официалния сайт: www.belogradchik.bg

В случай, че задълженията за местни данъци и такси не се платят в установените законови срокове, то следва процедура за принудително събиране чрез публичните изпълнители на НАП и съдебни изпълнители.

Пресслужба община Белоградчик

 

`