ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА РУСКИ СТУДЕНТИ В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0434В продължение на четиринадесет години руски студенти провеждат учебна практика в Белоградчик. Този път тя е организирана от Катедра „География на отдиха и туризма“ при Факултета по география на Московския държавен университет „М. Ломоносов“.

По време на своето пребиваване тримата научни ръководители – проф. Анна Юриевна, доцент Наталия Николаевна, Николай Михайлович, и шестима студенти проведоха няколко срещи с кмета и зам. кмета на общината – Борис Николов и Росен Младенов. Споделено бе, че основната цел на 16-дневната учебна практика е изучаване опита на община Белоградчик в развитието на туризма. Бяха откроени и по-важните задачи за изпълнение: характеристика на територията на общината (икономическо и географско положение, демографска ситуация, социално-икономическо развитие и ролята на общината за нейното развитие); история на развитието на туризма в общината, реализирани проекти и постигнати резултати; оценка на туристическия потенциал и популяризиране на съществуващите перспективи на развитие на природните, историческите и културни забележителности; оценка на състоянието на обектите от туристическата инфраструктура – местата за настаняване, обектите за обществено хранене, културните учреждения и др.; изучаване на предложените туристически продукти – видове туризъм, туристически маршрути, мероприятия за привличането на туристи, изучаване на каналите за реклама на  туристическите продукти; изучаване Стратегията за развитието на туризма и нейната реализация; провеждане на анкета сред местните хора, гостите на града и частните предприемачи; оценка и перспективи на развитие на трансграничното сътрудничество в областта на туризма.

Чрез своите практически занимания, студентите от своя страна също получиха голям обем допълнителна информация. Много интересни резултати бяха получени и в проведените от тях анкети. Част от тях очертаваха положителната роля на общината в развитието на туристическия отрасъл, който е приоритетен, а направените препоръки се отнасяха преди всичко до поддръжка на екопътеките, недоброто състояние на наблюдателните площадки по тях, не се забелязва промяна в мисленето и начина на живот на местните хора, отношението им към туристите и др.

След окончателната редакция на Отчета за лятната практика на студентите, той ще бъде представен за ползване от общината. По този начин студентите искат да бъдат полезни на общинското ръководство в нелеката работа по развитието на туризма с цел реализиране на социално-икономически подем на общината.

Ръководството на руските студенти изрази своята сърдечна благодарност за топлия и радушен прием и за цялостната организация на практиката. Те посетиха и всички балетни и оперни спектакли от летния фестивал «Опера на върховете – Белоградчишки скали» 2018.

Пресслужба Община Белоградчик

IMG_0004 IMG_0029 IMG_0409 IMG_0422 IMG_0445

`