МОБИЛНА КАСА НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ В ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БЕЛОГРАДЧИК: ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0889 402057 - Виж повече   |  ТРЕТИ ЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2018 - Виж повече   |  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЪТЕН ДОСТЪП ДО КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БАГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДИАБАЗИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОШАНЕ , ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове

`