МОБИЛНА КАСА НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ В ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БЕЛОГРАДЧИК: ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0889 402057 - Виж повече   |  ТРЕТИ ЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2018 - Виж повече   |  

Обявление потребители

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА
ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ;ДОМАШЕН ПОМОЩНИК;СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА :
1. Заявление за ползване на социалната услуга;
2. Медицинска документация, експертно решение на ТЕЛК ако има такова за установяване на здравословното състояние и степента на намалена работоспособност;
3. ЛК за справка.

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ : ПРИЕМ ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 25.06.2018 Г. ДО 29.06.2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 6, ГР. БЕЛОГРАДЧИК.

`