ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ / TEAMS FOR PURCHASE OF TICKETS

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ TEARMS FOR PURCHASE OF TICKETS

`