ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

СХЕМА НА ТРИБУНАТА ЗА ПУБЛИКАТА НА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2018 SCHEME OF THE TRIBUNA OF THE SUMMER FESTIVAL „OPERA OF THE PEAKS – BELOGRADCHIK ROCKS“ 2018

Схема трубуна 2018

`