ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

СХЕМА НА ТРИБУНАТА ЗА ПУБЛИКАТА НА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2018 SCHEME OF THE TRIBUNA OF THE SUMMER FESTIVAL „OPERA OF THE PEAKS – BELOGRADCHIK ROCKS“ 2018

Схема трубуна 2018

`