ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

КОНЦЕПЦУАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАД “ВЪЗРАЖДАНЕ”, ГР. БЕЛОГРАДЧИК

`