АНГЕЛИНА ЙОТОВА ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ ПОЕТИЧНА КНИГА - Виж повече   |  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

`