ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ТУРНИР ПО БАДМИНТОН В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37и, АЛ. 6 от ЗСПЗЗ

`