ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37и, АЛ. 6 от ЗСПЗЗ

`