ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ №3, НАХОДЯЩО СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”

`