ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

logos_srОбщина Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7.

В рамките на проекта се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни дейности по следните улици:

  1. Улица „Миджур“
  2. Улица „Стара планина“
  3. Улица „Н. Й. Вапцаров“
  4. Локално жк. „Здравец“
  5. Улица „Доц. Д-р Емил Павлов“
  6. Улица „Кольо Фичето“
  7. Булевард „Съединение“
  8. Улица „Белоградчишки проход“

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, е в размер  на 1 945 780,10 лв., в това число европейско финансиране – 1 653 913,00 лева и национално съфинансиране – 291 867,10 лева.

Чрез реализацията на проекта ще се повиши стандарта на местното население и икономическото развитие на региона, ще бъдат привлечени повече хора, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност, ще привлече инвеститори и неминуемо ще повлияе върху разкриването на свободни работни места в дългосрочен и/или трудовата мобилност на хората в краткосрочен план.

 

Начало на проекта: 21.12.2017 г.

Край на проекта: 21.12.2020 г.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/