ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

logos_srОбщина Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00627 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00627 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7.

В рамките на проекта се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни дейности по следните общински пътища:

  • Участък от клон VID 3006 на път /VID 1004 Чифлик – Стакевци/ – Праужда от км 1+150 до км 1+545.421;
  • Участък от клон VID 1003 на път /III-102, Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик – Димово/ – Орешец – Медовница – /I-1/ от км 0+860 до км 1+860;
  • Участък от клон VID 1013 на път /III-1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 /;
  • Участък от клон VID 3011 на път /III-1401, Вещица – Белоградчик/ – Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690;

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, е в размер  на 2 536 786,86 лв., в това число европейско финансиране – 2 156 268,83 лева и национално съфинансиране – 380 518,03 лева.

Чрез реализацията на проекта ще се повиши стандарта на местното население и икономическото развитие на региона, ще бъдат привлечени повече хора, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност, ще привлече инвеститори и неминуемо ще повлияе върху разкриването на свободни работни места в дългосрочен и/или трудовата мобилност на хората в краткосрочен план.

 

Начало на проекта: 21.12.2017 г.

Край на проекта: 21.12.2020 г.

 

 

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/