ПРАЗНИК НА ОБЩИНА КНЯЖЕВАЦ - Виж повече   |  БЪЛГАРО-СРЪБСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „ПОЛСКИ ПЪТИЩА”

`