ПРАЗНИК НА ОБЩИНА КНЯЖЕВАЦ - Виж повече   |  БЪЛГАРО-СРЪБСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

`