ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЕДНОЧАСОВ ПРОТЕСТ ПРЕД БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 г.

Прикачени файлове

`