ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК

`