ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ - Виж повече   |  

Осигуряване на обществен достъп до информация

Осигуряване на обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Сграда за отглеждане на 400 животни (кози) и свързаните с това допълващи постройки” в ПИ № 023007, м. „Нерезине”, в землището на с. Чифлик, общ. Белоградчик.

Приложение №2, чл.6 Наредба за ОВОС_Козеферма с. Чифлик

`