БЕСЕДА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ В ОУ „ВАСИЛ ЕВСТ. АПРИЛОВ”, С. РАБИША

IMG_0054Учениците от Основно училище „Васил Евст. Априлов” в  с. Рабиша, , бяха посетени по повод Международния ден на толерантността, който се отбелязва ежегодно на 16-ти ноември.

Обществените възпитатели и секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик проведоха дискусия на тема „Толерантност и насилие в училище”. На различни по възраст ученици бе представена интересна мултимедийна презентация, като и цветни тематични брошури. В беседата взеха активно участие – даваха примери с ситуации от ежедневието им в училище.

Впечатляващо за специалистите бе направеното от самите тях табло, озаглавено „Градина на доброто”, което бе окачено на видно място в коридора. То абсолютно се припокрива с темата, която изслушаха, и онагледява толерантността, чрез думите, който не трябва да се забравят в ежедневните им взаимоотношения – приятелство, състрадание, отстъпчивост, любезност, взаимопомощ, обич и др.

Пресслужба на община Белоградчик

IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0052

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/