НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД

Първите сведения за болнично заведение в Белоградчик датират още преди Освобождението през 1878 г. То се е намирало в турския гарнизон. Последователно болницата се ръководи от 18 директора.

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД е с 100% общинско участие, със седалище гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев”№ 34. На територията на болницата има разкрит ФСМП и Медицински център.

Болницата обслужа четири общини: Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, с общо население около 24 506 души. Районът е разположен в източната и южната част на Видинска област. Населението е съсредоточенo в два града и 56 села.

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД разполага  с клинична лаборатория, болнична аптека и следните отделения:

 • Неврологично отделение;
 • Педиатрично отделение;
 • Вътрешно отделение;
 • Акушеро-гинекологично отделение;
 • Отделение по образна диагностика.

 

Контакти:

3900 Белоградчик

ул. „Христо Ботев”№ 34

Телефонна централа:

Телефон: 0936 54074

Телефон/факс: 0936 533 60

Email: mbal_bel@abv.bg

Служебни мобилни телефони:

 • Управител – 0879401575
 • Главна медицинска сестра – 0879401578
 • Системен администратор – 0879594944
 • Кодировчиk – 0879401577
 • Човешки ресурси – 0879401579
 • Гл.счетоводител – 0879401576

Website:

`