ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – УПИ X, КВАРТАЛ 90, ГР. БЕЛОГРАДЧИК, С ПЛОЩ ОТ 354.40 КВ. М.

`