ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК НА МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  ПЪРВО МЯСТО И СПЕЦИАЛЕН ПРИЗ ЗА БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ И КРЕПОСТ - Виж повече   |  КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА - Виж повече   |  

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА БЕЛОГРАДЧИК

2Съществуващата водопроводна мрежа за питейна вода в Белоградчик е изградена от етернитови тръби и честите аварии по тях са причина за влошеното качество на питейното водоснабдяване. Това поражда необходимостта от подмяна на остарялите водопроводи и обхващане на максимален брой консуматори в града.

В началото на месец септември стартира проект за реконструкция на водопроводната мрежа по 5 улици на гр .Белоградчик – „Mиджур“, „Освобождение“, „Никола Вапцаров“, „Стара планина“ и локална улица в кв.“Здравец” които са с обща дължина 1 410 м. Общата стойност на проекта е 377 137 лева, като средствата са предвидени от общинския бюджет от целева субсидия за капиталови разходи. Предвижда се до края на годината да бъдат направени изкопите, в които ще се положат нови полиетиленови тръби с висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини. Съществуващите към момента водопроводни тръби  са изградени от етернит и стомана, които са силно ерозирали  и често са причина за аварии по вопопроводната мрежа Към настоящият момент загубите в разпределителната мрежа на града възлизат на около 36 %.

След подмяна на водопроводната мрежа по тези улици се предвижда с европейски средства да бъда извършено цялостно асфалтиране с подмяна на уличната и тротоарната настилка.

Пресслужба община Белоградчик

3 6 Водопровод

`