НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2014-2020Г.

`