ПРАЗНИК НА ОБЩИНА КНЯЖЕВАЦ - Виж повече   |  БЪЛГАРО-СРЪБСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИЯ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2007-2013Г.

`